Tag: Stt Càng Ngày Càng Già Ngắn Hay

Những Câu Stt Càng Ngày Càng Già Đi Ngắn Hay Ý Nghĩa Thấm

Những Câu Stt Càng Ngày Càng Già Đi Ngắn Hay Ý Nghĩa Thấm: Những Câu Stt Càng Ngày Càng Già Hay Ý Nghĩa, Khi lớn rồi, nhận ra những thứ trước kia mình thích giờ kiên trì theo đuổi sao mà khó quá, nhận ra những người bạn cũ giờ ai cũng trở nên ưu tú, cái gì cũng không so được với người ta, ngoại hình, tài năng, gia cảnh, quan trọng nhất là ngay cả cố gắng cũng chẳng bằng.  (more…) . . . . .