#1 Lên đồ Braum 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế

#1 LMHT Braum: Build cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế: Cách lên đồ Braum mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Braum chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Braum khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Braum mùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám ảnh của những người khi đối đầu...

#1 Lên đồ Blitzcrank 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế

#1 LMHT Blitzcrank: Build cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế: Cách lên đồ Blitzcrank mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Blitzcrank chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Blitzcrank khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Blitzcrank mùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám ảnh của những...

#1 Lên đồ Bard 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế

#1 LMHT Bard: Build cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế: Cách lên đồ Bard mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Bard chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Bard khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Bardmùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám ảnh của những người khi đối đầu với...

#1 Lên đồ Brand 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế

#1 LMHT Brand: Build cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế:Cách lên đồ Brand mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Brand chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Brand khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Brand mùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám ảnh của những người khi đối đầu...

#1 Lên đồ Azir 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế

#1 LMHT Azir: Build cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ & cách khắc chế:Cách lên đồ Azir mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Azir chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Azir khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Azir mùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám ảnh của những người khi đối đầu với...

Cách lên đồ & bảng ngọc Master Yi Tốc Chiến LOL mobile mạnh nhất

Cách lên đồ & bảng ngọc Master Yi Tốc Chiến LOL mobile: Hướng dẫn cách chơi lên đồ Master Yi Tốc Chiến đi Rừng và nâng bảng Ngọc bổ trợ cho Master Yi trang bị đánh mạnh nhất, Đi rừng build full sát thương damge của cao thủ pro thứ tự tăng bộ kỹ năng, cộng phép bổ trợ các chiêu thức skill combo Master Yi.  Master Yi là một vị tướng tương đối dễ chơi nhưng độ hiệu quả lại khá cao ở...

Cách lên đồ & bảng ngọc Leesin Tốc Chiến LOL mobile mạnh nhất

Cách lên đồ & bảng ngọc Leesin Tốc Chiến LOL mobile: Hướng dẫn cách chơi lên đồ Leesin Tốc Chiến đi Rừng và nâng bảng Ngọc bổ trợ cho Leesin trang bị đánh mạnh nhất, Đi rừng build full sát thương damge của cao thủ pro thứ tự tăng bộ kỹ năng, cộng phép bổ trợ các chiêu thức skill combo Leesin.  Leesin là một vị tướng độ hiệu quả lại khá cao ở trong mọi mức rank. Rất thích hợp cho...

Cách lên đồ & bảng ngọc Gragas Tốc Chiến LOL mobile mạnh nhất

Cách lên đồ & bảng ngọc Gragas Tốc Chiến LOL mobile: Hướng dẫn cách chơi lên đồ Gragas Tốc Chiến đi Top và đi rừng và nâng bảng Ngọc bổ trợ cho Gragas trang bị đánh mạnh nhất, build full sát thương damge của cao thủ pro thứ tự tăng bộ kỹ năng, cộng phép bổ trợ các chiêu thức skill combo Gragas.  Gragas là một vị tướng tương đối dễ chơi nhưng độ hiệu quả lại khá cao ở trong mọi...

#1 Lên đồ Annie 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & khắc chế mới nhất

#1 Lên đồ Annie 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & khắc chế mới nhất: Cách lên đồ Annie mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Annie chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Annie khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Annie mùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám ảnh của những người khi đối...

#1 Lên đồ Aurelion Sol 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & khắc chế

#1 Lên đồ Aurelion Sol 2020 2021: Build cách chơi bảng ngọc bổ trợ & khắc chếmới nhất: Cách lên đồ Aurelion Sol mới nhất khi kết hợp cùng bảng ngọc bổ trợ Aurelion Sol chuẩn sẽ tối ưu sức mạnh của Aurelion Sol khiến sát thủ này vô cùng đáng sợ. Aurelion Sol mùa mới này một vị tướng, khi đối đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể nói vị tướng này dường như là một ám...