Tag: First name

First name là gì? First name và Last name ý nghĩa thế nào trong đăng ký?

First name là gì? First name và Last name ý nghĩa thế nào trong đăng ký? First name là tên của bạn, tên trong giấy khai sinh và là tên gọi chính thức. Trong Tiếng Anh thì First name đứng đầu tiên tiếp đó tới Middle Name và Last Name đứng sau cùng. Thứ tự này ngược lại với cách viết họ tên của người Việt. Có thể nhiều bạn muốn đăng ký tài khoản hay thành viên một website nước ngoài nào đó,... . . .