Tag: câu nói hài hước về cuộc sống

Tuyển tập các stt hài hước về tiền bạc đáng để bạn chọn đăng lên facebook

Tuyển tập các stt hài hước về tiền bạc đáng để bạn chọn đăng lên facebook: Con người mình không bao giờ hài lòng với hiện tại, được bốn thì khao khát lên năm, do đó tư duy và hành động của mỗi người cũng khác nhau. Có động lực phấn đấu là việc tốt nhưng cần lắm việc giữ bản thân không sa ngã vào con đường sai lầm. Hôm nay bạn và baotuoitre.net Làm sẽ cùng bàn sâu hơn vấn đề... . . . . . . .