Tag: Cập nhật Đấu Trường Chân Lý mùa 4

Cập nhật Đấu Trường Chân Lý mùa 4: Bản 10.20 ( DTCL 10.20) mới nhất

Cập nhật Đấu Trường Chân Lý mùa 4: Bản 10.20 ( DTCL 10.20) mới nhất : Đây là bản cập nhật đầu tiên của ĐTCL: Định Mệnh và nhìn chung thì chúng tôi hài lòng với tình trạng khởi đầu của nó. Chúng tôi chỉ có những cân bằng mang tính tổng quát, và nhìn chung thì phiên bản này có nhiều tăng sức mạnh hơn là giảm sức mạnh.Bản cập nhật đầu tiên của ĐTCL mùa 4 được thể hiện như sau ... . .