Tag: cách thay ảnh đại diện FB không ai biết

Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện không ai biết trên facebook và Zalo

Cách thay ảnh đại diện không ai biết trên facebook và Zalo: Nhiều lúc, bạn còn muốn đăng ảnh,video,status và muốn chỉ một số người được xem thì làm thế nào?  Chọn vào ảnh đại diện của bạn. Ứng dụng hiện ra các lựa chọn thay như chụp ảnh mới hay chọn ảnh có sẵn từ thư viện ảnh của bạn. Bạn đọc có thể chọn bất kì 1 trong 2 lựa chọn này,  chọn ảnh có sẵn từ thư... . . .