Tag: cach choi he long toc dtcl

Cách chơi Long Tộc DTCL mùa 4.5 và cách lên đồ tướng mạnh nhất

Cách chơi Long Tộc DTCL mùa 4.5 và cách lên đồ các tướng mạnh nhất: khi chết đi, tướng Long Tộc sẽ chuyển sức mạnh này sang cho quân cờ Long Tộc gần bên, cụ thể sức mạnh này sẽ là: - 3 Long Tộc: 40 STKN kèm 40% tốc độ đánh, Hỏa Long gây sát thương bằng 40% máu tối đa. - 6 Long Tộc: 80 STKN + 80% tốc độ đánh, Hỏa Long gây sát thương bằng 80% máu tối đa. - 9 Long Tộc: 200 STKN + 200% tốc đánh,... . . .