Ngày 30/05 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1. Tính 2. Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con? 3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm. 4. Nối phép tính với kết quả đúng: Bài giải 1. 2. Tóm tắt Trâu có: 7...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Giải bài tập câu 1, 2, 3 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Giải & chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  1. Tính

  2. Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

  3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

  4. Nối phép tính với kết quả đúng:

  Bài giải

  1.

  2.

  Tóm tắt

  Trâu có: 7 con

  Bò có: 18 con

  Trâu và bò có: …. Con ?

  Bài giải

  Số con trâu và bò trên bãi cỏ là:

  18 + 7 = 25 (con)

  Đáp số: 25 con

  3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

  4. 

  Loading...
  Bài viết liên quan