Ngày 31/05 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1.Tính: 2. Đặt rồi tính: 42 - 5                   82 - 8               62 - 6                32 - 3 3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán: Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi……………… 4. Tìm x: a) x + 9 = 32            ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Giải bài tập câu 1, 2, 3 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  1.Tính:

  2. Đặt rồi tính:

  42 – 5                   82 – 8               62 – 6                32 – 3

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

  4. Tìm x:

  a) x + 9 = 32                                           b) 6 + x = 32

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  BÀI GIẢI

  1.

  2.

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

  Tóm tắt:

  Hoa có             : 32 quả táo

  Hoa cho bạn     : 9 quả táo

  Hoa còn lại       : … quả táo?

  Bài giải

  Hoa còn lại số quả táo là:

  32 – 9 = 23 (quả)

  Đáp số:  23 quả

  4. Tìm x:

  a) x + 9 = 32                                     b) 6 + x = 32

  x       = 22 – 9                                         x = 32 – 6

  x       = 13                                               x = 26

  5. 

  Loading...
  Bài viết liên quan