Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm : a. – Ngày 1 tháng 6 là thứ … - Ngày 2 tháng 9 là thứ … - Ngày 19 tháng 8 là thứ … - Ngày 30 tháng 4 là thứ … - Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ … - Sinh nhật của em là ngày...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

  a. – Ngày 1 tháng 6 là thứ …

  – Ngày 2 tháng 9 là thứ …

  – Ngày 19 tháng 8 là thứ …

  – Ngày 30 tháng 4 là thứ …

  – Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ …

  – Sinh nhật của em là ngày … tháng … Hôm đó là …………………

  b. – Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày …

  – Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày … tháng …

  – Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày … tháng …

  – Tháng 10 có … ngày thứ năm, đó là các ngày ………………….

  2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

  3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

  Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy. Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là :

  A. Chủ nhật

  B. Thứ hai

  C. Thứ ba

  D. Thứ tư

  Giải:

  1. a. – Ngày 1 tháng 6 là thứ hai

  – Ngày 2 tháng 9 là thứ tư

  – Ngày 19 tháng 8 là thứ tư

  – Ngày 30 tháng 4 là thứ năm

  – Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ bảy

  – Sinh nhật của em là ngày 12 tháng 05 Hôm đó là thứ ba.

  b. – Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày 6

  – Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày 4 tháng 1

  – Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày 27 tháng 12

  – Tháng 10 có 5 ngày thứ năm, đó là các ngày 1, 8, 15, 22, 29.

  2. 

  3.

  Chọn đáp án B. Thứ hai

  Loading...
  Bài viết liên quan