Tag: văn khấn cúng cô hồn tháng 7

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7/2020 âm lịch đúng chuẩn phong tục cô truyền

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7/2020 âm lịch đúng chuẩn phong tục cô truyền: Vào đúng ngày rằm tháng 7, khi mà Quỷ Môn Quan mở cửa, mọi người sẽ làm lễ Xá Tội Vong Nhân để cầu siêu cho những linh hồn này. Cúng cô hồn vào thời gian nào? Cúng cô hồn có thể tiến hành từ ngày 1 đến 15 tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn). (more…) . . . . . . . . . . .