Tag: txt soobin

Tiểu sử nhóm TXT: Nhóm nhạc TXT là ai? tiểu sử mới nhất các thành viên nhóm TXT

Tiểu sử nhóm TXT: Nhóm nhạc TXT là ai? tiểu sử mới nhất các thành viên nhóm TXT: Tên nhóm, TXT, là từ viết tắt của "Tomorrow X Together". Trong tiếng Hàn, tên nhóm là " 투모로우바이투게더 (RR: Tumoroubaitugedeo)", hoặc cụm từ "ngày mai bên nhau" được phiên âm thành Hangul. mọi người chưa biết nhiều về tiểu sử nhóm TXT và tiểu sử các thành viên mới nhất nhóm TXT thì dưới đây baotuoitre.net... . . . . . . . . .