Tag: tuổi Ất Sửu sinh con năm 2022 nên sinh con trai

Bố mẹ tuổi Ất Sửu 1985 sinh con năm 2022 có tốt không? sinh vào tháng nào hợp?

Bố mẹ tuổi Ất Sửu 1985 sinh con năm 2022 có tốt không? sinh vào tháng nào hợp? Tuổi Hổ thích mạo hiểm trong khi tuổi Trâu lại sống khép mình và nội tâm; Hổ thích đi đó đây còn Trâu lại thích tích lũy và ổn định ngay từ đầu. Nhưng tệ hơn cả là cả hai con giáp  này đều cho mình là đúng, chẳng bên nào chịu nhường nhịn và không tìm thấy điểm tốt của bên kia. Vậy Ất Sửu 1985 sinh... . . . .