Tag: hệ Đồ Tể  ĐTCL

Cách chơi hệ Đồ Tể DTCL mùa 4.5 và cách lên đồ tướng mạnh nhất

Cách chơi Đồ Tể DTCL mùa 4.5 và cách lên đồ các tướng mạnh nhất:   Tướng Đồ Tể nhận được thêm Hút máu khi còn thấp máu và gây thêm sát thương tăng dựa trên số máu đã mất của mục tiêu (3) 30 đến 60% hút máu và sát thương thêm (3) 50 đến 100% hút máu và sát thương thêm (more…) . .