Tag: hệ đấu trường chân lý

Các hệ tộc DTCL mùa 4.5 và cách lên đồ các tướng ĐTCL chi tiết

Các hệ tộc DTCL mùa 4.5 và cách lên đồ các tướng ĐTCL chi tiết:Đấu Trường Chân Lý đã bước qua mùa 4 với những thay đổi hoàn toàn về các tộc – hệ trong đấu trường chân lý: Có một số tộc bị khai tử, cũng có thêm nhiều hệ, tộc, tướng mới khiến người chơi phải reset lại kiến thức tại DTCL. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến ĐTCL mùa 4 trở nên hấp dẫn hơn với nhiều trải... . . . . . .