Tag: Code Nhất Mộng Giang Hồnhật

Tặng mã nhập Gift Code Nhất Mộng Giang Hồ miễn phí Vip, nhiều đồ mới nhất

Tặng mã nhập Gift Code Nhất Mộng Giang Hồ miễn phí Vip, nhiều đồ mới nhất: Nhất Mộng Giang Hồ có bản cài riêng cho PC, tái hiện 11 bộ tuyệt học, 40 chiêu thức Kim Dung, tùy ý mix chiêu, tay trái vung một thức Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, tay phải vung một thức Hàng Long Thập Bát Chưởng, đã thế trang bị cũng tùy ý thay đổi "tẹt bô", toàn dân Áp Tiêu PK nảy lửa, rồi nào là Chiến Trường Tống... . . . . .