Chia sẻ mẫu hình xăm Ngũ Hổ Tướng ở lưng, ngực thể hiện sức mạnh cho nam: Đặc biệt sự nổi lên hình xăm khá bảnh khiến cho mẫu hình xăm ngũ hổ tướng đang được giới trẻsăn lùng hiện nay. Dưới đây, mẫu hình xăm Ngũ Hổ Tướng ở lưng, ngực đẹp và mới nhất dành cho nam + Sơ lược nguồn gốc Ngũ Hổ Tướng Xuất phát từ cuốn sử Tam quốc chí của Trần Thọ dựa theo những cống...

Bài viết cùng chủ đề

 • Tuyển tập những hình xăm chữ cho nữ 2020 đẹp & ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống
 • Những mẫu hình xăm chữ vạn 2020 mang ý nghĩa và may mắn
 • Tuyển tập những hình xăm chữ Family đẹp nhất 2020 cho nam & nữ
 • Top+ hình xăm hợp tuổi thìn 2000? Tuổi Canh Thìn 2000 xăm hình gì? phát tài & lộc
 • Xem các hình xăm chữ la mã đẹp nhất cho nam & nữ năm 2020
 • Chia sẻ mẫu hình xăm Ngũ Hổ Tướng ở lưng, ngực thể hiện sức mạnh cho nam: Đặc biệt sự nổi lên hình xăm khá bảnh khiến cho mẫu hình xăm ngũ hổ tướng đang được giới trẻsăn lùng hiện nay. Dưới đây, mẫu hình xăm Ngũ Hổ Tướng ở lưng, ngực đẹp và mới nhất dành cho nam

  Loading...

  + Sơ lược nguồn gốc Ngũ Hổ Tướng

  Xuất phát từ cuốn sử Tam quốc chí của Trần Thọ dựa theo những cống hiến của các tướng lĩnh với nhà Thục Hán đã đặt 5 vị tướng ngang hàng và xếp vào cùng một quyển gọi là “Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện”, tác giả La Quán Trung đã thêu dệt nên chức “Ngũ Hổ Tướng”. Theo tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, tên gọi này do Lưu Bị ban cho do những đóng góp của họ cho nhà Thục Hán.

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 3

  Tuy nhiên, cách đánh giá này có một số người không đồng tình như Quan Vũ lại không thích Hoàng Trung ở ngang hàng với mình vì theo ông Trương Phi là em ông, Triệu Vân theo Lưu Bị đã lâu cũng như em, Mã Siêu là dòng dõi thế gia còn Hoàng Trung chỉ là một tướng già hay một số người lại muốn đưa Ngụy Diên vào để thành lục hổ tướng.

  + Hình xăm Ngũ Hổ Tướng gồm những ai

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 5

  Quan Vũ

  • Dẹp khởi nghĩa Khăn Vàng.
   Chém Hoa Hùng, tướng của Đổng Trác (không có thật, Hoa Hùng bị quân của Tôn Kiên bắt và hành quyết)
  • Chém Nhan Lương, Văn Xú, tướng của Viên Thiệu. (Văn Xú thua trận bị lính của Tào Tháo giết)
  • Vượt 5 ải, chém 6 tướng của Tào Tháo (hoàn toàn không có thật, chỉ là truyền thuyết)
   Chiếm quận Trường Sa, thu phục được Hoàng Trung. (trận chiến Trường Sa là không có thật, thái thú Hàn Huyền nghe lời Hoàng Trung và đầu hàng ngay lập tức)
   Bức hàng Vu Cấm, chém Bàng Đức. (Bàng Đức bị lũ cuốn, bị bắt và hành quyết)

  Trương Phi

  • Dẹp giặc Khăn Vàng.
  • Chặn quân Tào Tháo ở trận Trường Bản.
  • Đánh Tây Xuyên, thu phục Nghiêm Nhan.
  • Giao tranh với Trương Cáp ở Ba Tây.
   Đánh nhau với Mã Siêu. (cả trận chiến lẫn cuộc đấu tay đôi với Mã Siêu đều không có thật)
  • Đánh chiếm quận Võ Lăng ở Kinh châu.

  Triệu Vân

  • Phá trận Bát Môn kim Tỏa của Tào Nhân (có công của Từ Thứ giúp kế phá ải)
   Cứu con trai Lưu Bị trong trận Trường Bản, chém hơn 50 tướng của Tào Tháo, cướp được thanh kiếm Thanh Công của Tào Tháo. (đa phần không có thật, Triệu Vân được giao bảo vệ gia đình Lưu Bị, không giao tranh với quân Tào. Cả hai phu nhân và con trai của Lưu Bị đều an toàn, nhưng hai con gái bị bắt)
  • Đánh Tây Xuyên, Hán Trung.
  • Đánh tộc người Man do Mạnh Hoạch chỉ huy. (Không có thật, những chuyện quân giáp mây, hỏa xa, Mộc Lộc Đại Vương… đều là hư cấu)
  • Tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy

  Mã Siêu

  • (công hạ Thành Đô).
  • Truy kích Tào Tháo ở Hán Trung (không có thật).
  • Phòng ngự Hán Trung, bảo vệ cửa ải Dương Bình (Mã Siêu cùng Trương Phi theo Lưu Bị
  • đánh ải Dương Bình, thua to và rút khỏi chiến dịch Hán Trung)

  Hoàng Trung

  • Đánh Tây Xuyên
  • Chiếm núi Thiên Đãng là nơi cất giữ lương thảo của quân Tào.
  • Núi Định Quân, chém chết Hạ Hầu Uyên. (Uyên bị lính Thục giết, không phải đính thân Hoàng Trung chém)

  Chia sẻ mẫu hình xăm Ngũ Hổ Tướng thể hiện sức mạnh của đấng mày râu

  Đây là hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng Khá Bảnh khi xăm cả 5 nhân vật thời tam quốc gồm: Quan, Vân, Trung, Phi, Siêu tức (Quan Vân Trường, Triệu Tử Long, Hoàng Trung, Trương Phi và Mã Siêu). Ở mỗi người sẽ có những đức tính khác nhau như: Quan Vũ – Trung Nghĩa, Triệu Vân – Gan Dạ, Mưu Lược, Hoàng Trung – Mạnh mẽ, có trí lớn, Trương Phi – Dũng Mãnh và Mã Siêu – Sức mạnh phi thường.

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 2

  Khi gộp cả 5 nhân vật này vào sẽ đầy đủ 5 đức tính: Trung nghĩa, Thông minh, mạnh mẽ, gan dạ và sức mạnh. Từ hình ảnh ngũ hổ tướng Khá Bảnh có thể thấy anh ý muốn có được đầy đủ cả 5 đức tính nên đã xăm ngũ hổ tướng full lưng của mình. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý, Vì ngũ hổ tướng thuộc quan Võ nên với bản tính cương trực không sớm thì muộn cũng sẽ gặp Họa về cường quyền – bị áp bức.

  Xem thêm bài:

  Top mẫu hình xăm ở lưng đẹp cho nam

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 4

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 6

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 7

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 9

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 10

  Sưu tầm mẫu hình xăm ở ngực ý nghĩa mạnh mẽ dành cho nam

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 1

  hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng 8

  Tags: hình xăm ngũ hổ tướng ở lưng, giải mã hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm ngũ hổ tướng khá bảnh, hình xăm ngũ hổ tướng gồm những ai, hình xăm ngũ hổ tướng kín lưng, hình xăm ngũ hổ tướng của khá bảnh, xem hình xăm ngũ hổ tướng, hình xăm 5 vị tướng

  Loading...
  Bài viết liên quan