Chữa bài tập lớp 6 tập 1 trang 9 Vở bài tập (VBT) câu 3.1, 3.2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28: Giải bài tập toán tập 6 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về tập hợp số tự nhiên, số nguyên... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 6 tập 1 hay và hiệu quả tư duy cho các em...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2
 • Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 17 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2
 • Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 7 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1
 • Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 31 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3
 • Chữa bài tập lớp 6 tập 1 trang 9 Vở bài tập (VBT) câu 3.1, 3.2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28: Giải bài tập toán tập 6 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về tập hợp số tự nhiên, số nguyên… mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 6 tập 1 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất.

  Chữa bài tập lớp 6 tập 1 trang 9 Vở bài tập (VBT) câu 3.1, 3.2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

  giải toán 6 tập 1 hay nhất, giải bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 9, giải toán 6 tập 1, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 6 tập 1 trang 9, bài tập toán 6 học kỳ 1 trang 9

  Câu 3.1 Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được

  (A) 3 số (B) 4 số (C) 5 số (D) 6 số

  Hãy chọn phương án đúng.

  Giải

  Chọn (D). Các số đó là 40, 51, 62, 73, 84, 95.

  Câu 3.2 Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và:

  a) Lớn nhất b) Nhỏ nhất

  Giải

  a) 7630 b) 3067

  22

  a. Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số.

  b. Viết số tự nhiên lớn nhât có bốn chữ số, các chữ số khác nhau

  Giải

  a. Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số: 9999

  b. Số tự nhiên lớn nhât có bốn chữ số, các chữ số khác nhau: 9876

  23. Một số tự nhiên khác 0 thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm:

  a. Chữ số 0 vào cuối số đó

  b. Chữ số 2 vào cuối số đó .

  Giải

  a. Một số tự nhiên khác 0 nếu viết thêm chữ số 0 vào cuối số đó thì giá trị của nó tăng lên gấp 10 lần.

  b. Một số tự nhiên khác 0 nếu viết thêm chữ số 2 vào cuối số đó thì giá trị của nó tăng lên gấp 10 lần và 2 đơn vị.

  24. Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào số trước đó?

  Giải

  Một số tự nhiên có ba chữ số nếu viết thêm chữ số 3 vào trước số đó thì giá trị của nó tăng thêm 3000 đơn vị.

  25. Cho số 8531

  a. Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

  b. Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

  Giải

  a. Vì chữ số 0 là nhỏ nhất nên phải viết số 0 vào cuối số 8531 để được số lớn nhất 85310

  b. Vì 5>4>3>1 nên phải viết chữ số 4 xen vào giữa chữ số 5 và chữ số 3 để được số lớn nhất: 85431

  26.

  a. Dùng ba chữ số 3, 6, 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

  b. Dùng ba chữ số 3, 2, 0 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

  Giải

  a. Có 6 số: 368; 386; 638; 683; 836; 863

  b. Có 4 số: 320; 302; 203; 230

  27.

  giải toán 6 tập 1 hay nhất, giải bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 9, giải toán 6 tập 1, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 6 tập 1 trang 9, bài tập toán 6 học kỳ 1 trang 9 1

  28. 

  giải toán 6 tập 1 hay nhất, giải bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 9, giải toán 6 tập 1, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 6 tập 1 trang 9, bài tập toán 6 học kỳ 1 trang 9 2

  chữa bài tập toán lớp 2 tập 1 

  Luyện thi chúng tôi với cách giải bài tập toán 6 tập 1 mới nhất kết hợp chương trình học Toán online, ôn luyện Toán online, và các môn khác dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Bên cạnh các lời giải sách bài tập trên trang web là hệ thống bài tập cực kỳ chất lượng với số lượng gần 10.000 bài tập cho mỗi môn của một lớp. Học sinh có thể ôn – luyện với các cấp độ từ dễ đến khó và từ cấp độ bài tập dễ đến khó chúng tôi sẽ tìm những cách giải bài tập mới nhất cho các bạn tư duy và học hỏi thêm.

  Tags: giải toán 6 tập 1 hay nhất, giải bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 9, giải toán 6 tập 1, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 6 tập 1 trang 9, bài tập toán 6 học kỳ 1 trang 9

  Loading...