Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 30 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán hình học về hình hộp chữ nhật, hình vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. Chữa bài tập...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2
 • Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 17 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2
 • Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 7 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1
 • Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 30 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán hình học về hình hộp chữ nhật, hình vuông… mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất.

  Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 30 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

  giải toán 5 tập 2 hay nhất, giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 30, giải toán 5 tập 2, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 5 tập 2 trang 30, bài tập toán 5 học kỳ 2 trang 30

  giải toán 5 tập 2 hay nhất, giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 30, giải toán 5 tập 2, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 5 tập 2 trang 30, bài tập toán 5 học kỳ 2 trang 30 1

  giải toán 5 tập 2 hay nhất, giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 30, giải toán 5 tập 2, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 5 tập 2 trang 30, bài tập toán 5 học kỳ 2 trang 30 2

  a. Hình hộp chữ nhật C gồm ………. hình lập phương nhỏ.

  b. Hình lập phương D gồm ………… hình lập phương nhỏ.

  c. Thể tích hình lập phương D ……………… thể tích hình hộp chữ nhật C.

  3. Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không ?

  Bài giải:

  1.

  Hướng dẫn

  Số hình lập phương nhỏ ở hình A là :

  4 ⨯ 3 ⨯ 3 = 36 (hình)

  Thể tích hình A là :

  1 ⨯ 36 = 36 (cm3)

  Số hình lập phương nhỏ ở hình B là :

  5 ⨯ 4 ⨯ 2 = 40 (hình)

  Thể tích hình B là :

  1 ⨯ 40 = 40 (cm3)

  Hình A gồm 36 hình lập phương nhỏ.

  Hình B gồm 40 hình lập phương nhỏ

  Hình B có thể tích lớn hơn hình A

  2.

  a. Hình hộp chữ nhật C gồm 24 hình lập phương nhỏ.

  b. Hình lập phương D gồm 27 hình lập phương nhỏ.

  c. Thể tích hình lập phương D lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật C.

  3.

  Cách 1: 

  8 = 2 x 2 x 2

  27 = 3 x 3 x 3

  Tổng các khối gỗ là:   8 + 27 = 35 (khối)

  Không có số tự nhiên nào để:    axaxa = 35

  Không thể xếp được.

  Cách 2:

  Không thể tạo thành một hình lập phương mới được.
  Giải thích: Vì khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều dài cạnh là 1cm sẽ có số ô vuông trong một mặt là 3×3=9(nhẩm tính thôi) mỗi mặt của khối lập phương đó có 9 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm. Vậy nếu cộng thêm 8 khối lập phuơng nhỏ cạnh 1cm nữa vào thì không tạo được một khối lập phương mới.

  Cách 3

  + Hình lập phương tạo bởi 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

  + Hình lập phương tạo bởi 27 khối gỗ có cạnh 27 : 9 = 3cm

  + Hình lập phương tạo bởi 8 + 27 = 35 khối gỗ có cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vì 5 hoặc 7 khối gỗ không đối xứng nhau nên không ghép được một mặt của hình lập phương). Do đó không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.

  Xem thêm bài:

  Luyện thi chúng tôi với cách giải bài tập toán 5 tập 2 mới nhất kết hợp chương trình học Toán online, ôn luyện Toán online, và các môn khác dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Bên cạnh các lời giải sách bài tập trên trang web là hệ thống bài tập cực kỳ chất lượng với số lượng gần 10.000 bài tập cho mỗi môn của một lớp. Học sinh có thể ôn – luyện với các cấp độ từ dễ đến khó và từ cấp độ bài tập dễ đến khó chúng tôi sẽ tìm những cách giải bài tập mới nhất cho các bạn tư duy và học hỏi thêm.

  Tags: giải toán 5 tập 2 hay nhất, giải bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 30, giải toán 5 tập 2, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 5 tập 2 trang 30, bài tập toán 5 học kỳ 2 trang 30

  Loading...