Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. Tháng này là tháng ….. Tháng sau là tháng ….. Trong một năm, em thích nhất tháng ….. b. Tháng 1 có ….. ngày Tháng 4 có ….. ngày Tháng 8 có ….. ngày Tháng 12 có ….. ngày Tháng 5 có ….. ngày Tháng 9 có ….....

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  a. Tháng này là tháng …..

  Tháng sau là tháng …..

  Trong một năm, em thích nhất tháng …..

  b. Tháng 1 có ….. ngày

  Tháng 4 có ….. ngày

  Tháng 8 có ….. ngày

  Tháng 12 có ….. ngày

  Tháng 5 có ….. ngày

  Tháng 9 có ….. ngày

  2. a. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015.

  5

  Thứ hai

  4

  18

  25

  Thứ ba

  12

  26

  Thứ tư

  20

  Thứ năm

  7

  Thứ sáu

  1

  15

  29

  Thứ bảy

  2

  9

  Chủ nhật

  10

  24

  b. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

  – Ngày 4 tháng 5 là thứ ……

  – Ngày 27 tháng 5 là thứ …..

  – Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ …..

  – Tháng 5 có ….. ngày chủ nhật

  – Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày …..

  Giải:

  1.

  a. Tháng này là tháng 11

  Tháng sau là tháng 12

  Trong một năm, em thích nhất tháng 1.

  b. Tháng 1 có 31 ngày

  Tháng 4 có 30 ngày

  Tháng 8 có 31 ngày

  Tháng 12 có 31 ngày

  Tháng 5 có 31 ngày

  Tháng 9 có 30 ngày

  2. a.

  5

  Thứ hai

  4

  11

  18

  25

  Thứ ba

  5

  12

  19

  26

  Thứ tư

  6

  13

  20

  27

  Thứ năm

  7

  14

  21

  28

  Thứ sáu

  1

  8

  15

  22

  29

  Thứ bảy

  2

  9

  16

  23

  30

  Chủ nhật

  3

  10

  17

  24

  31

  b. – Ngày 4 tháng 5 là thứ hai

  – Ngày 27 tháng 5 là thứ tư

  – Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ sau

  – Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật

  – Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày 31

  Read more: https://sachbaitap.com/cau-1-2-trang-19-vo-bai-tap-vbt-toan-3-tap-2-c91a14801.html#ixzz5qSc3X4D6

  Loading...
  Bài viết liên quan