Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + …  =. Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là …………. b) Nếu b = 7 thì Giá trị của biểu thức với b = 7 là ………… c) Nếu m = 6 thì Giá trị của biểu thức với m = 6...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Top 4 bài văn tả con chó lớp 5 ngắn & hay nhất cần tham khảo để ôn thi
 • Những bài văn tả con chó nhà em ngắn hay nhất cho lớp 2,3,4,5,6..
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 46
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1 1

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

  a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + …  =.

  Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ………….

  b) Nếu b = 7 thì

  Giá trị của biểu thức với b = 7 là …………

  c) Nếu m = 6 thì

  Giá trị của biểu thức với m = 6 là ……….

  d) Nếu n = 5 thì

  Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là ……..

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) giá trị của biểu thức  với a = 20 là ……….

  b) giá trị của biểu thức  với b = 500 là ……….

  c) giá trị của biểu thức  với c = 4 là ………..

  d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 3 là ………..

  3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  a)

  a

  5

  10

  20

  25+a

  25+5=30

   b)

  c

  2

  5

  10

  296–c

  296–2=294

   Bài giải:

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

  a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75.

  Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.

  b) Nếu b = 7 thì

  Giá trị của biểu thức với b = 7 là 178.

  c) Nếu m = 6 thì

  Giá trị của biểu thức với m = 6 là 429.

  d) Nếu n = 5 thì

  Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

  2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) giá trị của biểu thức  với a = 20 là 390.

  b) giá trị của biểu thức  với b = 500 là 360.

  c) giá trị của biểu thức  với c = 4 là 204.

  d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 300 là 300.

  3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  a)

  a

  5

  10

  20

  25+a

  25+5=30

  25+10=35

  25+20=45

   b)

  c

  2

  5

  10

  296–c

  296–2=294

  296–5=291

   

  Loading...
  Bài viết liên quan