Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng : 3. Nối (theo mẫu) : Giải: 1. 2. 3.

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

  2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

  3. Nối (theo mẫu) :

  Giải:

  1.

  2.

  3.

  Loading...
  Bài viết liên quan