Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Tính nhẩm : a. 9000 – 7000 =                                5000 – 1000 = 3000 – 2000 =                                    6000 – 5000 = 8000 – 8000 =                                    10000 – 2000 = b. 4600 – 400 =                      ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Tính nhẩm :

  a. 9000 – 7000 =                                5000 – 1000 =

  3000 – 2000 =                                    6000 – 5000 =

  8000 – 8000 =                                    10000 – 2000 =

  b. 4600 – 400 =                                  7200 – 3000 =

  8500 – 500 =                                      5600 – 2000 =

  9900 – 300 =                                      3800 – 3000 =

  6800 – 700 =                                      7400 – 400 =

  2. Đặt tính rồi tính :

  6480 – 4572

  7555 – 6648

  9600 – 588

  3. Tìm x :

  a. x + 7500 = 8500

  b. 8400 – x = 400

  4. Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg cá, buổi chiều bán được 1150kg cá. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu ki-lô-gam cá ?

  Giải:

  1.

  a. 9000 – 7000 = 2000                       5000 – 1000 = 4000

  3000 – 2000 = 1000                           6000 – 5000 = 1000

  8000 – 8000 = 0                                10000 – 2000 = 8000

  b. 4600 – 400 = 4200                         7200 – 3000 = 4200

  8500 – 500 = 8000                             5600 – 2000 = 3600

  9900 – 300 = 9600                             3800 – 3000 = 800

  6800 – 700 = 6100                             7400 – 400 = 7000

  2.

  3. Tóm tắt

  Bài giải

  Cách 1:

  Cả ngày siêu thị bán được số ki-lô-gam cá là :

  1800 + 1150 = 2950 (kg)

  Số ki-lô-gam cá siêu thị còn lại là :

  3650 – 2950 = 700 (kg)

  Đáp số : 700kg

  Cách 2:

  Số ki-lô-gam cá sau khi bán buổi sáng còn lại là :

  3650 – 1800 = 1850 (kg)

  Số ki-lô-gam cá siêu thị đó còn lại là :

  1850 – 1150 = 700 (kg)

  Đáp số : 700kg

  Loading...
  Bài viết liên quan