Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 41

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 41

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 30

1.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. 5 giờ

B. 6 giờ

C. 5 giờ rưỡi

D. 6 giờ 30 phút

2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ :

A. 12 giờ 30 phút

B. 3 giờ rưỡi

C. 3 giờ

D. 12 giờ 15 phút

3.Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Buổi biểu diễn ca nhạc ở nhà hát bắt đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút.

Như vậy :

  • Ngọc đến sớm giờ
  • Ngọc đến đúng giờ
  • Ngọc đến muộn giờ

4.Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp :

a)      Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 …………..

b)      Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8………………….

c)      Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 ……………..

Giải

1.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. 5 giờ

B. 6 giờ

D. 6 giờ 30 phút

2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lờiđúng :

Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ :

A. 12 giờ 30 phút

B. 3 giờ rưỡi

D. 12 giờ 15 phút

3.Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Buổi biểu diễn ca nhạc ở nhà hát bắt đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút.

Như vậy :

Ngọc đến sớm giờ 

Ngọc đếnđúng giờ 

Ngọc đến muộn giờ 

4.Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp :

a)      Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90phút.

b)      Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8 giờ.

c)      Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2giờ

Loading...