Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 1. Tính : a. 451 – 215 533 – 114 764 – 308 442 – 137 155 – 39 b. 317 – 142 605 – 261 837 – 444 329 – 273 122 – 81 2. Một đoạn dây điện dài 650cm, người ta đã cắt đi 245cm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 3. Giải...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37
 • Top 4 bài văn tả con chó lớp 5 ngắn & hay nhất cần tham khảo để ôn thi
 • Những bài văn tả con chó nhà em ngắn hay nhất cho lớp 2,3,4,5,6..
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 46
 • Giải & chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

  1. Tính :

  a. 451 – 215

  533 – 114

  764 – 308

  442 – 137

  155 – 39

  b. 317 – 142

  605 – 261

  837 – 444

  329 – 273

  122 – 81

  2. Một đoạn dây điện dài 650cm, người ta đã cắt đi 245cm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

  Bạn Hoa và bạn Bình có : 348 con tem

  Bạn Hoa có : 160 con tem

  Bạn Bình có : … con tem ?

  4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

  Bài giải

  1.

  2.

  Tóm tắt

  Bài giải

  Đoạn dây điện còn lại là :

  650 – 245 = 405 (cm)

  Đáp số : 405cm

  3.

  Tóm tắt

  Hoa và Bình có : 348 con tem

  Hoa có : 160 con tem

  Bình có : … con tem ?

  Bài giải

  Số con tem mà bạn Bình có là :

  348 – 160 = 188 (con tem)

  Đáp số : 188 con tem

  4.

  Loading...
  Bài viết liên quan