Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 1

1. Đặt tính rồi tính:

100 – 3            100 – 8               100 – 54             100 -77

2. Tính nhẩm:

Mẫu:    100 – 20 = ?

            10 chục – 2 chục = 8 chục

            100 – 20 = 80

100 – 60 = …..

100 – 90 = …..

100 – 30 = …..

100 – 40 = …..

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 32dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

4. Số

BÀI GIẢI

1.

2.

100 – 60 = ?

10 chục – 6 chục = 4 chục

100 – 60 = 40

100 – 30 = ?

10 chục – 3 chục = 7 chục

100 – 30 = 70

100 – 90 = ?

10 chục – 9 chục = 1 chục

100 – 90 = 10

100 – 40 = ?

10 chục – 4 chục = 6 chục

100 – 40 = 60

3.

Tóm tắt

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được:

100 – 32 = 68 (lít)

Đáp số: 68 lít

4. 

Loading...