Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết (theo mẫu) : HÀNG VIẾT SỐ ĐỌC SỐ Nghìn Trăm Chục Đơn vị 2 0 0 0 2000 hai nghìn 3 6 0 0 3600 ba nghìn sáu...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết (theo mẫu) :

  HÀNG

  VIẾT SỐ

  ĐỌC SỐ

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  2

  0

  0

  0

  2000

  hai nghìn

  3

  6

  0

  0

  3600

  ba nghìn sáu trăm

  8

  7

  0

  0

  2

  0

  1

  0

  2

  5

  0

  9

  2

  0

  0

  5

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

  Mẫu : Viết số : 5400 ; đọc số : năm nghìn bốn trăm.

  a. Viết số : 9100 ; đọc số : ……………………………..

  b. Viết số : ………… ; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.

  c. Viết số : 6034 ; đọc số : ……………………………..

  d. Viết số : ………… ; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.

  e. Viết số : 1001 ; đọc số : ……………………………..

  g. Viết số : 2030 ; đọc số : ……………………………..

  3. Số?

  4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

  a. 3000 ; 4000 ; 5000 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

  b. 4100 ; 4200 ; 4300 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

  c. 7010 ; 7020 ; 7030 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

  Giải:

  1. 

  HÀNG

  VIẾT SỐ

  ĐỌC SỐ

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  2

  0

  0

  0

  2000

  hai nghìn

  3

  6

  0

  0

  3600

  ba nghìn sáu trăm

  8

  7

  0

  0

  8700

  tám nghìn bảy trăm

  2

  0

  1

  0

  2010

  hai nghìn không trăm mười

  2

  5

  0

  9

  2509

  hai nghìn năm trăm linh chín

  2

  0

  0

  5

  2005

  hai nghìn không trăm linh năm

  2.

  a. Viết số : 9100 ; đọc số : chín nghìn một trăm.

  b. Viết số : 3210 ; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.

  c. Viết số : 6034 ; đọc số : sáu nghìn không trăm ba mươi tư.

  d. Viết số : 2004 ; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.

  e. Viết số : 1001 ; đọc số : một nghìn không trăm linh một.

  g. Viết số : 2030 ; đọc số : hai nghìn không trăm ba mươi.

  3.

  4.

  a. 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.

  b. 4100 ; 4200 ; 4300 ; 4400 ; 4500 ; 4600 ; 4700.

  c. 7010 ; 7020 ; 7030 ; 7040 ; 7050 ; 7060 ; 7070.

  Loading...
  Bài viết liên quan