Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ? 2. Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ? 3. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau : Hãy xếp thành hình dưới đây...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ?

  2. Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ?

  3. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

  Hãy xếp thành hình dưới đây :

  Giải:

  1. Tóm tắt

  Bài giải

  Số cái cốc có trên mỗi bàn là :

  48 : 8 = 6 (cái)

  Số cái cốc có trên 3 bàn là :

  6 ⨯ 3 = 18 (cái)

  Đáp số : 18 cái

  2. Tóm tắt

  Bài giải

  Một hộp có số cái bánh là :

  30 : 5 = 6 (cái)

  Bốn hộp có số cái bánh là :

  6 ⨯ 4 = 24 (cái)

  Đáp số : 24 cái

  3.

  Loading...
  Bài viết liên quan