Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết (theo mẫu) : Viết số : 3254. Đọc số : Ba nghìn hai trăm năm mươi tư. Viết : ………… Đọc số : ............................. 2. Viết (theo mẫu) : HÀNG VIẾT SỐ ĐỌC SỐ Nghìn Trăm Chục Đơn...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết (theo mẫu) :

  Viết số : 3254.

  Đọc số : Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.

  Viết : …………

  Đọc số : ………………………..

  2. Viết (theo mẫu) :

  HÀNG

  VIẾT SỐ

  ĐỌC SỐ

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  7

  5

  2

  8

  7528

  bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

  8

  1

  9

  4

  3

  6

  7

  5

  9

  4

  3

  1

  1

  9

  4

  2

  3. Số ?

  4. Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số :

  Giải:

  1.

  Viết số : 5134

  Đọc số : Năm nghìn một trăm ba mươi tư (bốn).

  2. 

  HÀNG

  VIẾT SỐ

  ĐỌC SỐ

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  7

  5

  2

  8

  7528

  bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

  8

  1

  9

  4

  8194

  tám nghìn một trăm chín mươi tư

  3

  6

  7

  5

  3675

  ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm

  9

  4

  3

  1

  9431

  chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt

  1

  9

  4

  2

  1942

  một nghìn chín trăm bốn mươi hai

  3.

  4.

  Loading...
  Bài viết liên quan