Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Viết (theo mẫu) : II : hai                                          Bốn : IV V :                                                Bảy : VI :                                              Tám : IX :                           ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Viết (theo mẫu) :

  II : hai                                          Bốn : IV

  V :                                                Bảy :

  VI :                                              Tám :

  IX :                                              Mười

  XI :                                              Mười hai :

  XX :                                             Hai mươi mốt :

  2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

  3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

  4. Có 3 que diêm xếp được số ba La Mã :

  Em hãy xếp lại 3 que diêm đó để được :

  a. Số bốn La Mã

  b. Số sáu La Mã

  Giải:

  1.

  II : hai                                                 Bốn : IV

  V : năm                                               Bảy : VII

  VI : sáu                                               Tám : VIII

  IX : chín                                              Mười : XX

  XI : mười một                                      Mười hai : XII

  XX : hai mươi                                      Hai mươi mốt : XXI

  2. 

  3.

  4.

  a. Số bốn La Mã

  b. Số sáu La Mã

  Loading...
  Bài viết liên quan