Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Nối ( theo mẫu) : 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 3. Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI : - Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : - Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : 4. Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Nối ( theo mẫu) :

  2. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

  3. Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

  – Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :

  – Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

  4. Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số đó.

  Giải:

  1. 

  2.

  3. Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

  – Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : XXI, XX, XII, IX, VII, V, III

  – Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : III, V, IX, XII, XX, XXI

  4.

  Loading...
  Bài viết liên quan