Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Tính : 2. Đặt tính rồi tính : 6491 – 2574 8072 – 168 8900 – 898 3. Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ? 4. a. Đo độ dài rồi viết tiếp vào chỗ chấm : - Độ dài...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Tính :

  2. Đặt tính rồi tính :

  6491 – 2574

  8072 – 168

  8900 – 898

  3. Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

  4. a. Đo độ dài rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

  – Độ dài cạnh AB là : ………….

  – Độ dài cạnh AC là : ………….

  b. Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC.

  Giải:

  1. 

  2.

  3. Tóm tắt

  Bài giải

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là :

  4550 – 1935 = 2615 (kg)

  Đáp số : 2615kg

  4. a.

  – Độ dài cạnh AB là : 4cm

  – Độ dài cạnh AC là :6cm

  b. Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC.

  Loading...
  Bài viết liên quan