Ngày 01/05 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Tính nhẩm : a. 3000 + 5000 =                                   b. 7000 + 2000 = 5000 + 5000 =                                           6000 + 1000 = 4000 + 4000 =                                           2000 + 8000 = b. 2000 + 700 =          ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Tính nhẩm :

  a. 3000 + 5000 =                                   b. 7000 + 2000 =

  5000 + 5000 =                                           6000 + 1000 =

  4000 + 4000 =                                           2000 + 8000 =

  b. 2000 + 700 =                                         8000 + 500 =

  100 + 1000 =                                             5000 + 300 =

  6000 + 600 =                                             400 + 6000 =

  2. Đặt tính rồi tính :

  3528 + 1954

  5369 + 1917

  2805 + 785

  736 + 358

  3. Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ?

  4. a. Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm

  b. Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

  Giải:

  1.

  a. 3000 + 5000 = 8000                   b. 7000 + 2000 = 9000

  5000 + 5000 = 10000                     6000 + 1000 = 7000

  4000 + 4000 = 8000                       2000 + 8000 = 10000

  b. 2000 + 700 = 2700                     8000 + 500 = 8500

  100 + 1000 = 1100                         5000 + 300 = 5300

  6000 + 600 = 6600                         400 + 6000 = 6400

  2. 

  3. Tóm tắt

  Bài giải

  Đội Hai hái được số cam là :

  410 ⨯ 2 = 820 (kg)

  Cả hai đội hái được là :

  410 + 820 = 1230 (kg)

  Đáp số : 1230kg

  4.

  a. Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm

  b. Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

  Loading...
  Bài viết liên quan