Ngày 28/01 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm : a. 999 ….. 1000                                   b. 9999 ….. 9998 3000 ….. 2999                                     9998 ….. 9990 + 8 8972 ….. 8972                                   ...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2

  1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

  a. 999 ….. 1000                                   b. 9999 ….. 9998

  3000 ….. 2999                                     9998 ….. 9990 + 8

  8972 ….. 8972                                     2009 ….. 2010

  500 + 5 ….. 5005                                 7351 ….. 7153

  2. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

  a. 1kg ….. 999g                          b. 59 phút ….. 1 giờ

  690m ….. 1km                           65 phút ….. 1 giờ

  800cm ….. 8m                            60 phút ….. 1 giờ

  3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

  a. Số lớn nhất trong các số 9685, 9658, 9865, 9856 là :

  A. 9685

  B. 9658

  C. 9865

  D. 9856

  b. Số bé nhất trong các số 4502, 4052, 4250, 4520 là :

  A. 4502

  B. 4052

  C. 4250

  D. 4520

  4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD. Hai đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại O tạo thành bốn hình vuông bé. Tính chu vi hình vuông AMOQ.

  q

  Giải:

  1.

  a. 999 < 1000                                b. 9999 > 9998

  3000 > 2999                                      9998 = 9990 + 8

  8972 = 8972                                      2009 < 2010

  500 + 5 < 5005                                  7351 > 7153

  2.

  a. 1kg > 999g                                    b. 59 phút < 1 giờ

  690m < 1km                                          65 phút > 1 giờ

  800cm = 8m                                          60 phút = 1 giờ

  3.

  a. Chọn đáp án C. 9865

  b. Chọn đáp án B. 4052

  4.

  Bài giải

  Dùng thước đo hình vuông ABCD, có độ dài cạnh là 6cm.

  AM=12AB=3cm

  Chu vi hình vuông AMOQ là :

  AM ⨯ 4 = 3 ⨯ 4 = 12 (cm)

  Đáp số : 12cm

  Loading...
  Bài viết liên quan