Ngày 16/03 năm 2020 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1.Số ? 2.Số ? 3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?                                    Bài...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

  1.Số ?

  2.Số ?

  3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

                                     Bài giải

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  4.Số ?

  a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; …. ; ….

  b)      9 ; 12 ; 15 ; 18 ; …. ; ….

  5.Số ?

  Giải

  1.Số ?

  2.Số ?

  3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

  Tóm tắt

  Bài giải

  Số quả cam có trong 8 đĩa là :

  3 x 8 = 24 (quả)

  Đáp số :  24 quả

  4.Số ?

  a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

  b)      9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

  5.Số ?

  Loading...
  Bài viết liên quan