Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1.Tính (theo mẫu) 2cm x 3 = 6cm 2cm×4=.....2cm×4=.....              2kg×2=.....2kg×2=..... 2cm×9=.....2cm×9=.....              2kg×7=.....2kg×7=..... 2cm×5=.....2cm×5=.....              2kg×8=.....2kg×8=..... 2kg×10=.....2kg×10=..... 2. Số  3. Mỗi đôi đũa...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Loading...

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

  1.Tính (theo mẫu)

  2cm x 3 = 6cm

  2cm×4=…..              2kg×2=…..

  2cm×9=…..              2kg×7=…..

  2cm×5=…..              2kg×8=…..

  2kg×10=…..

  2. Số 

  3. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

  4. Viết số thích hợp vàoô trống (theo mẫu) :

  b

  Thừa số

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Thừa số

  4

  7

  5

  3

  6

  9

  10

  Tích

  6

  Bài giải

  1.

  2cm×4=8cm                  2kg×2=4kg

  2cm×9=18cm                2kg×7=14kg

  2cm×5=10cm                2kg×8=16kg

  2kg×10=20kg

  2.

  3. 

  Tóm tắt

  1 đôi đũa có : 2 chiếc

  6 đôi đũa có : …. chiếc ?

  Bài giải

  Số chiếc đũa có trong 6 đôi đũa là :

  2 x 6 = 12 (chiếc)

  Đáp số : 12 chiếc

  4. 

  5.

  Thừa số

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Thừa số

  4

  7

  5

  3

  6

  9

  10

  Tích

  6

  14

  10

  6

  12

  18

  20

   

  Loading...
  Bài viết liên quan