Ngày 21/10 năm 2019 | | Tag:

Chữa bài tập Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1 Chữa bài tập Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1 1. Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là:.............. b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là:............... 2.  3. Khoanh vào chữ số đặt trước...

Bài viết cùng chủ đề

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Top 4 bài văn tả con chó lớp 5 ngắn & hay nhất cần tham khảo để ôn thi
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 33 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2
 • Những bài văn tả con chó nhà em ngắn hay nhất cho lớp 2,3,4,5,6..
 • Chữa bài tập Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Loading...

  Chữa bài tập Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Chữa bài tập Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là:…………..

  b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là:……………

  2. 

  3. Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

  A. 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

  C. 0 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; …

  B. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;…

  D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

  4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

  5 . Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

  Bài giải:

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là: 269 ; 692 ; 962.

  b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là: 12340 ; 12034 ; 12430.

  2.

  3. Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

  Chọn D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

  4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

  5 . Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

   

  Loading...
  Bài viết liên quan