Category: Học

chuyên mục giải bài tập cập 1, cấp 2, cập 3 và là nơi chia sẻ kiến thức các môn học toán lý, hóa, sinh, địa…cho học sinh

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 30 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 30 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán hình học về hình hộp chữ nhật, hình vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 107 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 107 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1: Giải bài tập toán tập 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên và nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 1 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1: Giải bài tập toán tập 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc rút gọn, quy đồng phân số 2 cách thích hợp và nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 1 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 11 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3, 4

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 11 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3, 4: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán hình học mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1: Giải bài tập toán tập 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc rút gọn, quy đồng phân số 2 cách thích hợp và nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 1 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 2

Giải bài tập toán tập 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán hình học mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1: Giải bài tập toán tập 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm chắc rút gọn, quy đồng phân số 2 cách thích hợp và nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 1 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)