Category: Giáo Dục

chuyên mục giải bài tập cập 1, cấp 2, cập 3 và là nơi chia sẻ kiến thức các môn học toán lý, hóa, sinh, địa…cho học sinh

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 56 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 56 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về cách đổi giây, phút, giờ, năm,... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 55 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 55 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về cách đổi giây, phút, giờ, năm,... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 53 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3, 4

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 53 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3, 4: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về cách đổi giây, phút, giờ, năm,... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 51 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 51 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về cách đổi giây, phút, giờ, năm,... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 50 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 50 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về cách đổi giây, phút, giờ, năm,... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 49 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 49 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về diện tích tam giác, hình hộp chữ nhật, vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 46 Vở bài tập (VBT) ôn tập và kiểm tra

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 46 Vở bài tập (VBT) ôn tập và kiểm tra: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về diện tích tam giác, hình hộp chữ nhật, vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan và bài tập trang 46 tự ôn tập và kiểm tra bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập...

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 45 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 45 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về diện tích tam giác, hình hộp chữ nhật, vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 43 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 43 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về diện tích tam giác, hình hộp chữ nhật, vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả tư duy cho các em nhất. (more…)

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 41 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3

Chữa bài tập lớp 5 tập 2 trang 41 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3: Giải bài tập toán tập 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm chắc bài toán về đơn vị, đo và đổi đơn vị bài toán đơn vị trong hình hộp chữ nhật, vuông... mới nhất và giải nhanh hơn và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải sách bài tập với những cách giải bài tập toán 5 tập 2 hay và hiệu quả...